Blanketter

Här hittar du blanketter för dispensansökan för egensotning, tillståndsansökan för brandfarliga och explosiva varor samt tillfällig övernattning.

Skicka in din ansökan

Du kan skicka din ansökan till oss via post eller mejl.

Räddningstjänsten Mälardalen
721 87 Västerås

info@rtmd.se

Dispensansökan för egensotning

Dispensansökan för rengöring av förbränningsanordning med tillhörande rökkanaler Pdf, 264 kB.

Tillståndsansökan för brandfarlig vara

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara (PDF) Pdf, 182 kB.

Anmälan om föreståndare för brandfarlig vara (PDF) Pdf, 317 kB.

Tillståndsansökan för explosiv vara

Tillståndsansökan för hantering av explosiv vara (PDF) Pdf, 449 kB.

Anmälan om föreståndare, deltagare och verksamhetsansvarig - explosiv vara (PDF) Pdf, 843 kB.

Tillfällig övernattning

Tillfällig övernattning Pdf, 331 kB.

Blanketten ska skickas till oss på info@rtmd.se senast tre veckor innan övernattningen sker.

Hantering av personuppgifter

När du använder våra blanketter för att ansöka om tillstånd behandlar vi dina personuppgifter för att kunna administrera ditt ärende. Vi behandlar bara de uppgifter du själv lämnar till oss genom den blankett du fyller i och personuppgifterna sparas hos oss under tiden för handläggning och beslut, därefter arkiveras ärendet. Personuppgifterna som vi behandlar i dessa ärenden, hanteras som en del av vår myndighetsutövning.

För att vi ska kunna fatta beslut i vissa tillståndsfrågor (gällande exempelvis brandfarlig eller explosiv vara) behöver vi få information från polisen, i de fallen behöver vi dela dina personuppgifter med polismyndigheten. Vi delar även dina personuppgifter med våra systemleverantörer för ärendehandläggning, vilket hanteras inom EU/EES-området.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är RTMDs direktion. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att ange klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Det gör du via IMYs hemsida.

IMY.se

Kontakta oss

Dataskyddsombud

dso@xeeda.se

Räddningstjänsten Mälardalen

info@rtmd.se

Senast uppdaterad: